1.12.08

reunión de Normalización, día 1 decembro

O día 1 de decembro no 1º recreo celebrouse unha reunión de normalización na sala de xuntas; a convocatoria para dita reunión colocouse na sala de profesores o día 27 de novembro .
Orde do día:
-Revista.
-Reunión de Normalización ferrol
-Calquera outro tema que se desexe tratar.
Á reunión asistiron Rodrigo e Consuelo.

Sem comentários: