7.5.09

Nova oferta de portugués no noso IES


O curso que ven o Departamento de Galego ofertará lingua portuguesa dentro das optativas e como 2ªlíngua estranxeira. En breve teremos máis información

Sem comentários: